Aan welke normen moet jouw huurwoning voldoen?


In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 4000 woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard, blijkt uit gegevens van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Als je een woning wilt verhuren, moet die nu eenmaal aan een reeks normen voldoen.

 

Aan de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) werden in 2019 4139 woningen toegevoegd. Dat is een stijging met 11 procent in vergelijking met 2018.

De toename betekent niet dat de woningkwaliteit in Vlaanderen erop achteruit gaat, benadrukt het agentschap Wonen-Vlaanderen. ‘De gemeenten zetten meer en meer in op het bewaken en verbeteren van woningkwaliteit. Dat is de belangrijkste verklaring voor de stijging’, klinkt het.

 

 

 

 

Werkt het toilet?

Elke woning in Vlaanderen moet aan enkele minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
Die kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.

Voldoet een woning niet aan de minimale eisen, dan mag ze niet worden verhuurd. Bij een conformiteitsonderzoek wordt gekeken of een minimum aan comfort aanwezig is, zoals stromend water, een goed werkend toilet en een badkamer met bad of douche, die aangesloten zijn op een afvoerkanaal dat geen geurhinder veroorzaakt. Daarnaast moet in kookgelegenheid en drinkbaar water voorzien zijn.

 

Geen vocht

Ook de correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds, de goede staat van ramen en deuren, de stabiliteit en het vochtvrij zijn van het pand worden gecontroleerd. De controleurs checken ook of de gas- en verwarmingsinstallaties zonder gevaar voor CO-vergiftiging gebruikt kunnen worden. Verder staan dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders op de checklist.

 

Wie doet de controles?

Het conformiteitsonderzoek wordt door de gemeenten uitgevoerd als een verhuurder een conformiteitsattest vraagt of als een bewoner laat weten dat zijn woning niet in orde is. Daarnaast worden controleurs van Wonen-Vlaanderen voor conformiteitsonderzoeken op pad gestuurd. Dat gebeurt om de gemeente een advies te geven in de procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid, bij een vraag voor een huursubsidie, voor een pand dat via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd en bij een beroep in de procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid.

 

 

*Bron: Bron: Artikel De Tijd (https://www.tijd.be/netto/analyse-vastgoed/Aan-welke-normen-moet-uw-huurwoning-voldoen/10244797?fbclid=IwAR0e1y5_0pk86UD6cFnZ7GdZS5HFeWCBiLxg30Y4AlzinA2XPVs5E_xHuA4)Laatste Nieuws

NIEUWBOUWZONDAG: ONTDEK 24 OKTOBER 2021 HET MODELAPPARTEMENT VAN PROSPER PARK

Zondag 24 oktober is het weer tijd voor Nieuwbouwzondag! Op die dag kan je tussen 11 en 15 uur volledig vrijblijvend en zonder afspraak residentie Prosper...

Lees meer

VERLAGING REGISTRATIERECHTEN VOOR ENIGE WONING VAN 6% NAAR 3%

De Vlaamse regering verlaagt de registratierechten voor de aankoop van een enige woning van 6% naar 3%. Voor de aankoop van een tweede woning zullen...

Lees meer